#

Metsästyskauden 2023—2024 rauhoitusajat ja -alueet sekä saaliskiintiöt

Metsästyskauden 2023—2024 rauhoitusajat ja -alueet sekä saaliskiintiöt

Vesilintuja lukuun ottamatta pienriistan metsästykseltä rauhoitetaan: Sammalperänsaari, Koijusaari ja Koivuluoto sekä Sikosaari vesilintuja ja kyyhkyjä lukuunottamatta 1.11.2023 saakka. Prännärinniemi, Uksein kesämökkialue ja Leton kalasataman ympäristö rauhoitetaan kokonaan. Koivuluodon, Leton ja Pukulmin eteläpäässä metsästys sallitaan...

Tiedote, Helmi-kosteikkohanke

Tornion Alkunkarinlahden-Uksein-Pajukarin kosteikot pääsivät osaksi valtakunnallista Helmi-kosteikkoprojektia. Maa- ja metsätalousministeriön ja Metsähallituksen tukemana alueelle saatiin 10 elävänä pyytävää Kanu-loukkua, sekä 25 hetitappavaa minkkiloukkua. 5-henkinen pyyntiryhmä vastaa loukkujen sijoittelusta ja hoidosta. Kanu-loukuissa on loukkuvahdit, joten...

Tärkeä tiedote Tornionseudun Metsästysseuran jäsenille!

Jahtikausi on päässyt hyvälle alulle ja suurimmaksi osaksi ollaan toimittu esimerkillisesti. Ikävä kyllä muutamia soittoja on tullut liittyen peltoteiden tukkimiseen, sekä pelloilla ajamiseen.Osa maanomistajista on pyytänyt ilmoittamaan, että mikäli vastaavanlainen toiminta jatkuu, ovat he...

Suurpetoasiaa

Suurpetojen (karhu,susi, ilves, ahma) jälki- ja näköhavainnot ilmoitetaan Rhy:n suurpetoyhdyshenkilölle Eero Heikkilälle, puh. 0400 879115. Havainnot käydään tarkastamassa ja kuvaamassa.

Haittalintutiedote

Variksien ja lokkien ampuminen kielletty Kalkkimaantien, Ahvenjärvi – Hammasjärvi, Lautamaantien sekä Petäjäsojan sisäpuolisella (kaatopaikka) alueella.