Haittalintujen metsästys kaatopaikan läheisyydessä

Kaatopaikkaa ympäröivä haittalintujen rauhoitusalue on poistettu ja haittalintujen metsästys on sallittu lakeja ja asetuksia noudattaen. Metsästyksestä ei saa aiheutua roskaamista tai haittaa maanomistajille.

TSMS hallituksen päätös 14.9.2023