Uuden kunniapuheenjohtajan valinta

Tornionseudun Metsästysseuran kunniapuheenjohtaja Pentti Tikkala luopuu tehtävästä henkilökohtaisiin syihin vedoten. Metsästysseura kiittää Penttiä pitkästä metsästyksen ja seuran eteen tehdystä työstä ja kunnioittaa hänen päätöstään luopua kunniapuheenjohtajuudesta.

Tornionseudun Metsästysseuran hallitus valmistelee uuden kunniapuheenjohtajan valintaa seuran kesäkokouksessa 31.07.2024 ja pyytää siksi jäsenistöltä perusteltuja kirjallisia ehdotuksia uuden kunniapuheenjohtajan valitsemiseksi.

Esitykset uudesta kunniapuheenjohtajasta on toimitettava seuran sihteeri Petteri Huhtalolle 28.07.2024 mennessä. Esitykseen tulee kirjata keskeiset perustelut miksi esitettävä henkilö tulisi valita kunniapuheenjohtajaksi. Lisätietoja asiasta antaa seuran puheenjohtaja Petri Mure, 040-8420650.

TSMS ry hallitus