Seuran toimialueet

Seuralla on vuokrattuja metsästysmaita yhteensä n. 19000 ha Tornion kaupungin alueella.

Eteläinen metsästysalue on tärkeä varsinkin hirvenmetsästyksessä, koska se sijaitsee hyvällä hirvien vasomis- ja kesälaidunalueella. Jokisuiston ja merenlahtien runsas kasvillisuus lihottaa hirvet hyvään kuntoon talven varalle. Alue on myös perinteinen jäniksenmetsästys- ja koealue. Jokisuiston ja merenlahtien sorsastusvedet sijaitsevat sorsien ja hanhien muuttoreittien keskellä. Valitettavasti eteläisen alueen metsästysmahdollisuudet ovat heikentymässä lähinnä rakentamisen ja laajenevan elinkeinotoiminnan vuoksi.

Pohjoinen metsästysalue sijaitsee Martimossa n. 50 km keskustasta Ylitornion suuntaan. Alueella on jäsenistön käytössä metsästysmaja, jossa on sauna sekä pihapiirissä grillikatos. Lisäksi usealla hirviporukalla on oma jahtitukikohtansa pohjoisen alueen eri osissa. Asutuksen ja muun toiminnan laajeneminen taajamissa lisää tämän alueen merkitystä tulevina vuosina. Täältä voi vielä löytää metsästyksen tunnelman aidompana kuin kaupungin liepeiltä.

Laivakankaan päätoimintakeskus on ampumarata-alueen kupeessa ja siellä järjestetään vuosittain merkittäviä koe- ja ammuntatapahtumia sekä tietysti seuran omat kokoukset ja muut tilaisuudet. Talvikaudella pidetään ohjattuja ilma-aseammuntoja seurojen omistamilla tai omilla aseilla lähes joka viikko. Harjoituksiin pääsevät myös seuroihin kuulumattomat harrastajat. Laivakankaan majaa vuokrataan myös ulkopuolisille erilaisten tilaisuuksien pitoon ja seuran naistoimikunta voi tarvittaessa järjestää esim. kahvitarjoilua omalla kalustollaan jopa sadalle hengelle kerrallaan. Majan omistavat yhtä suurin osuuksin metsästysseura ja Tornionseudun Ampujat.

Alkunkarinlahden linnustonsuojelualue on valtakunnallisesti ja laajemminkin merkittävä hanke, jossa ympäristön kunnostus lintuvedeksi, luonnonsuojelu ja metsästys on yhdistetty ainutlaatuisella tavalla. Aloitteentekijänä hankkeelle olivat seuramme jäsenet Eero Heikkilä ja Veli Nylund vuonna 1992. Lintuvesikunnostuksen ja alueella olevat rakenteet teki Lapin ympäristökeskus. Hankkeen rahoitukseen osallistuivat EU:n Lintu-Life-rahasto, Tornion kaupunki ja Lapin ympäristökeskus. Alueen riistanhoidosta ja metsästyksen vartioinnista vastaa Tornionseudun Metsästysseura ja alueella olevien rakenteiden kunnossapidosta vastaa Tornion kaupunki.

Kartat

Pienriistan metsästyalueiden karttoja:

Toimialueiden karttoja löytyy myös omariista palvelusta.

Oma riista
Oma riista -palveluun

Tarkempia karttatietoja sekä hirvenmetsästystä koskevien alueiden karttoja voi tiedustella rahastonhoitajalta.