Tornionseudun Metsästysseuran alkuvaiheet

Tornionseudun Metsästysseuran perustamisen historia voidaan katsoa alkaneen vuodesta 1906 tai 1907 Voima-liiton perustamisen aikoihin. Voima-liiton toiminta oli suunnattu Venäjän tsaarivallan Suomea kohtaan harjoittamia laittomia toimia vastaan yhdessä Venäjän vallankumouksellisten voimien kanssa. Toiminnan levittämiseksi yli maan perustettiin peitejärjestöiksi 125 metsästys- ja urheiluseuraa. Voima-liiton neuvojat kulkivat eri puolilla maata viemässä asiaa eteen päin. Yhtenä näistä seuroista on pidetty Tornion metsästysseuraa, mitään kirjallista tietoa ei kuitenkaan asiasta ole. Noilta ajoilta ei ole tietystikään muistiinpanoja, koska toiminta oli salaista.

Seuran virallisesta perustamisesta Eino Haataja on kertonut, että kesällä 1937 heitä istui Tornion Suojeluskunnan portailla muutama mies ja siinä tuli puheeksi metsästysseuran perustaminen. Samalla tavalla muisteli August Holma. Perustava kokous pidettiin Suojeluskunnan talossa joulukuun 14. päivänä 1937. Yhdistysrekisteriin seura merkittiin 17.1.1938. Seuran nimi kirjoitettiin Tornionseudun Metsästysseura ry.

Heti seuran perustamisen jälkeen aloitettiin metsästysmaiden hankkiminen seuralle. Vuonna 1938 olivat ainakin seuraavat Alatornion kunnan Yliraumon kylän talojen maat vuokrattuna seuralle: Pellonpoika, Laavala, Åkerman, Antti, Sakari, Rantavuoti, Faarinen ja Kasala.

Seura sai hyvän alun toiminnalleen. Sotavuodet 1939-1944 pysäyttivät seuran kehittämisen, mutta sotien jälkeen aloitettiin voimakas toiminnan monipuolistaminen. Maanvuokraus lähti järjestelmällisesti liikkeelle.

”Heikki Lunki: Tornionseudun Metsästysseura 60v.”