Tornionseudun Metsästysseura r.y.

Ilmoittautuminen metsästäjätutkintoon

Kevään metsästäjätutkintoon valmentava koulutus järjestetään 8.-12.5.2023 Ammattiopisto Lappialla (teollisuustalo). Koulutukset pidetään illalla klo 18:00-21:00 välillä, päivät koostuvat eri osioista. Itse tutkintotilaisuus järjestetään perjantaina 12.5. ja 15.5. klo 19:00. Ilmoittautuminen tutkintoon

Vuosikokouskutsu

Tornionseudun Metsästysseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous 27.4.2023 klo 18.00 Laivakankaan majalla. Tervetuloa Hallitus

Tiedote, Helmi-kosteikkohanke

Tornion Alkunkarinlahden-Uksein-Pajukarin kosteikot pääsivät osaksi valtakunnallista Helmi-kosteikkoprojektia. Maa- ja metsätalousministeriön ja Metsähallituksen tukemana alueelle saatiin 10 elävänä pyytävää Kanu-loukkua, sekä 25 hetitappavaa minkkiloukkua. 5-henkinen pyyntiryhmä vastaa loukkujen sijoittelusta ja hoidosta. Kanu-loukuissa on loukkuvahdit, joten...

Tärkeä tiedote Tornionseudun Metsästysseuran jäsenille!

Jahtikausi on päässyt hyvälle alulle ja suurimmaksi osaksi ollaan toimittu esimerkillisesti. Ikävä kyllä muutamia soittoja on tullut liittyen peltoteiden tukkimiseen, sekä pelloilla ajamiseen.Osa maanomistajista on pyytänyt ilmoittamaan, että mikäli vastaavanlainen toiminta jatkuu, ovat he...

Suurpetoasiaa

Suurpetojen (karhu,susi, ilves, ahma) jälki- ja näköhavainnot ilmoitetaan Rhy:n suurpetoyhdyshenkilölle Eero Heikkilälle, puh. 0400 879115. Havainnot käydään tarkastamassa ja kuvaamassa.

Haittalintutiedote

Variksien ja lokkien ampuminen kielletty Kalkkimaantien, Ahvenjärvi – Hammasjärvi, Lautamaantien sekä Petäjäsojan sisäpuolisella (kaatopaikka) alueella.