Tornionseudun Metsästysseura r.y.

Metsästysseuran kesäkokous

Tornionseudun Metsästysseura ry:n kesäkokous 31.7.2024 klo 18 Laivakankaan majalla. Esillä sääntömääräiset asiat, kunniapuheenohtajan valinta ja hyväksytään uudet jäsenet. Tervetuloa! Hallitus

Uuden kunniapuheenjohtajan valinta

Uuden kunniapuheenjohtajan valinta

Tornionseudun Metsästysseuran kunniapuheenjohtaja Pentti Tikkala luopuu tehtävästä henkilökohtaisiin syihin vedoten. Metsästysseura kiittää Penttiä pitkästä metsästyksen ja seuran eteen tehdystä työstä ja kunnioittaa hänen päätöstään luopua kunniapuheenjohtajuudesta.

Haittalintujen metsästys kaatopaikan läheisyydessä

Haittalintujen metsästys kaatopaikan läheisyydessä

Kaatopaikkaa ympäröivä haittalintujen rauhoitusalue on poistettu ja haittalintujen metsästys on sallittu lakeja ja asetuksia noudattaen. Metsästyksestä ei saa aiheutua roskaamista tai haittaa maanomistajille. TSMS hallituksen päätös 14.9.2023

Metsästyskauden 2023—2024 rauhoitusajat ja -alueet sekä saaliskiintiöt

Metsästyskauden 2023—2024 rauhoitusajat ja -alueet sekä saaliskiintiöt

Vesilintuja lukuun ottamatta pienriistan metsästykseltä rauhoitetaan: Sammalperänsaari, Koijusaari ja Koivuluoto sekä Sikosaari vesilintuja ja kyyhkyjä lukuunottamatta 1.11.2023 saakka. Prännärinniemi, Uksein kesämökkialue ja Leton kalasataman ympäristö rauhoitetaan kokonaan. Koivuluodon, Leton ja Pukulmin eteläpäässä metsästys sallitaan...

Tiedote, Helmi-kosteikkohanke

Tornion Alkunkarinlahden-Uksein-Pajukarin kosteikot pääsivät osaksi valtakunnallista Helmi-kosteikkoprojektia. Maa- ja metsätalousministeriön ja Metsähallituksen tukemana alueelle saatiin 10 elävänä pyytävää Kanu-loukkua, sekä 25 hetitappavaa minkkiloukkua. 5-henkinen pyyntiryhmä vastaa loukkujen sijoittelusta ja hoidosta. Kanu-loukuissa on loukkuvahdit, joten...

Tärkeä tiedote Tornionseudun Metsästysseuran jäsenille!

Jahtikausi on päässyt hyvälle alulle ja suurimmaksi osaksi ollaan toimittu esimerkillisesti. Ikävä kyllä muutamia soittoja on tullut liittyen peltoteiden tukkimiseen, sekä pelloilla ajamiseen.Osa maanomistajista on pyytänyt ilmoittamaan, että mikäli vastaavanlainen toiminta jatkuu, ovat he...

Suurpetoasiaa

Suurpetojen (karhu,susi, ilves, ahma) jälki- ja näköhavainnot ilmoitetaan Rhy:n suurpetoyhdyshenkilölle Pekka Aholle, puh. +358 40 0296425. Havainnot käydään tarkastamassa ja kuvaamassa.