Rauhoitukset ja kiintiöt kaudella 2021 - 2022

Tiedote metsästyskauden 2021 - 2022 rauhoituksista ja kiintiöistä

Tiedote aukeaa uuteen ikkunaan pdf-muodossa, jonka voi myös tulostaa.

Rauhoitusaluekartta

Vieraskortteja myydään myös kanalintujahtiin kun alaikäinen metsästää yhdessä metsästysseuraan kuuluvan huoltajansa kanssa.
TSMS hallituksen päätös 9.9.2021

Vieraskortit

Voit maksaa vieraskortin suoraan seuran tilille FI9354752820041243. Viestikentässä tulee olla vieraskortin haltijan nimi, metsästyspäivä ja metsästettävä laji, jota vieraskortti koskee. Laskusta tulee ottaa kopio metsään mukaan. HUOM! Varmista tarvittaessa, että metsästät oikealla alueella.

Jäsenyyden hakeminen

Tornionseudun Metsästysseuran jäsenyyttä voit hakea tulostamalla ja täyttämällä hakemuksen ja toimittamalla sen seuran hallitukselle.

Hakemuslomake

Mestaruus-
ammunnat 2018

Haulikko

Luodikko

* * *

Oma riista


Hirvipeijaiset

Länsi-Pohjan voimakkaasti huonontuneesta koronatilanteesta johtuen TSMS hallitus päätti kokouksessaan 17.11.2021 perua Tornionseudun Metsästysseura ry:n hirvipeijaiset Joentalolla lauantaina 27.11.2021 klo 18:00.

Hirvipeijaiset ovat erittäin tärkeä tapahtuma metsästysseuran ja maanomistajien yhteenkuuluvaisuuden ja koko yhteisön kannalta. Koronatilanteelle emme kuitenkaan voi mitään. Siksi metsästysseuran hallitus näki tämän ainoana vastuullisena ratkaisuna tässä tilanteessa.

Hirvipeijaiset pyritään järjestämään kevään 2022 aikana koronatilanteen niin salliessa ja siitä ilmoitetaan tuolloin erikseen.

TSMS hallitus


Tärkeä tiedote Tornionseudun Metsästysseuran jäsenille!

Jahtikausi on päässyt hyvälle alulle ja suurimmaksi osaksi ollaan toimittu esimerkillisesti. Ikävä kyllä muutamia soittoja on tullut liittyen peltoteiden tukkimiseen, sekä pelloilla ajamiseen.
Osa maanomistajista on pyytänyt ilmoittamaan, että mikäli vastaavanlainen toiminta jatkuu, ovat he valmiita vetämään omia maitaan pois metsästykseltä.
Edellämainitut asiat tulee hoitaa toisen omaisuutta kunnioittaen, jotta saadaan nauttia harrastuksesta ja maitaan vuokraavat tekisivät sen mielellään.

Ilmakivääriammunnnat

Ilmakivääriammunnat Haaparannalla tauolla toistaiseksi koronan vuoksi.

Pienpetokilpailu

Pienpetokolpailu tauolla sääntömuutoksen vuoksi.

Metsäpäivät Puuluodossa

Kuvia

Kuvasivuilla voit katsella muun muassa saaliskuvia.

Haittalintutiedote

Variksien ja lokkien ampuminen kielletty Kalkkimaantien, Ahvenjärvi - Hammasjärvi, Lautamaantien sekä Petäjäsojan sisäpuolisella (kaatopaikka) alueella.

Suurpetoasiaa

Suurpetojen (karhu,susi, ilves, ahma) jälki- ja näköhavainnot ilmoitetaan Rhy:n suurpetoyhdyshenkilölle Eero Heikkilälle, puh. 0400 879115.

Havainnot käydään tarkastamassa ja kuvaamassa. (Kuvat: P.Heikkilä)

Eero Heikkilä