Tornionseudun Metsästysseura ry:n pienpetopyyntikilpailun säännöt

Näitä sääntöjä noudatetaan Tornionseudun Metsästysseuran jäsenten välisessä pienpetokilpailussa, jossa osallistujat ratkaisevat keskinäisen paremmuutensa pyydettyjen pienpetojen pisteytyksen perusteella.

Kilpailun järjestää Tornionseudun Metsästysseura ry. Kilpailun tuomaristona toimii yhdistyksen hallitus, jota voidaan tarpeen mukaan täydentää ulkopuolisilla henkilöillä. Jos kilpailija on todistettavasti toiminut lain- ja sääntöjenvastaisin keinoin, voi hallitus sulkea kilpailijan pois kilpailusta tai julkisesti perua henkilön/seuran aiemmin saaman sijoituksen. Väärin perustein saatu palkinto on palautettava.

Kilpailuaika on vuosittain 1.1. – 31.12. jona aikana luvallisesti ja laillisesti pyydetyt pienpedot otetaan huomioon tulosta laskettaessa. Pyydykset tulee asettaa ja kokea henkilökohtaisesti. Pyyntialue on Tornion kaupungin alue. Pyytäjällä tulee olla lupa pienpetojen pyyntiin muiden seurojen alueelle ja riistanhoitomaksu maksettuna.

Kilpailuun osallistujan tulee pitää pyydetyistä pienpedoista pyyntiaikana saalispäiväkirjaa. Saalispäiväkirjaan merkityt pienpedot tulee tarkistuttaa viimeistään yhden viikon sisällä saaliin pyytämisestä hallituksen jäsenelle tai muulle hallituksen määräämälle henkilölle. Tarkistajan tulee päivätä allekirjoitus ja merkitä tarkistamiensa eläinten oikea korva reiällä. Vahinkolinnuilta leikataan pois molemmat jalat, jotka voidaan esittää tarkastajalle kaikki kerralla kilpailuvuoden aikana. Saalispäiväkirja tulee toimittaa seuran sihteerille allekirjoituksin varustettuna kilpailuajan päättyttyä, kuitenkin viimeistään 15.1. mennessä.

Kilpailuun lasketaan seuraavat pienpedot: kettu, supikoira, mäyrä, näätä, villiminkki ja vahinkolintuina varis ja harakka.

Pisteytyksenä käytetään pääosin Tornion rhy:n käyttämää pistetysjärjestelmää. Pisteet ovat seuraavat: supikoira 15 pistettä ja kettu, mäyrä ja näätä ja villiminkki 10 pistettä sekä vahinkolinnut 1 pistettä.

Kilpailussa on yleinen sarja (yli 20 vuotiaat) ja nuorten sarja (alle 20 vuotiaat). Yleisessä sarjassa voittaja palkitaan 150 €:n rahapalkinnolla ja kiertopalkinnolla (3:sta poikki), toinen palkitaan 100 €:n rahapalkinnolla ja kolmas 50 €:n rahapalkinnolla. Nuorten sarjan voittaja palkitaan 100 €:n rahapalkinnolla ja pokaliilla. Ensimmäisten palkintojen jakaminen edellyttää kuitenkin vähintään 10:ntä saalispistettä.

Säännöt on hyväksytty 24.2.2008 Ts Ms ry:n vuosikokouksessa ja ovat voimassa toistaiseksi.