Metsästyskauden 2023—2024 rauhoitusajat ja -alueet sekä saaliskiintiöt

Vesilintuja lukuun ottamatta pienriistan metsästykseltä rauhoitetaan: Sammalperänsaari,

Koijusaari ja Koivuluoto sekä Sikosaari vesilintuja ja kyyhkyjä lukuunottamatta 1.11.2023 saakka.

Prännärinniemi, Uksein kesämökkialue ja Leton kalasataman ympäristö rauhoitetaan kokonaan.

Koivuluodon, Leton ja Pukulmin eteläpäässä metsästys sallitaan 1.11.2023 alkaen.

Vesilintujen rauhoitus: Liakanjoki, Keskijoki Liakanjoen sillasta Kaijansaaren pohjoiskärkeen,

Kaijan pohjoiskärjestä Lintuluodon länsikulmaan ja siitä pohjoiseen voimalinjaan asti. Kirkkopudas,

Huutavainen, Tanskinsaaren itäpuoleinen juova ja Keropudas sekä Selleenlahti. Liakan Järvijoki

on rauhoitettu pois lukien Ootsorvantien ja Kalkkimaantien välinen osuus. Kts. Rauhoitusaluekartta tsms.fi

Huomioi vesilintujen metsästyksen uudet säännöt.

Preekintien eteläpuolella jänisjahti sallitaan 1.11.2023 alkaen. Metsäkanalintujen metsästys preekintien eteläpuolella on kielletty.

Kyyhkyn ja merihanhen metsästys rauhoitetaan Kemi-Tornio moottoritien eteläpuoleisella alueella 20.8.2023 klo 12.00 asti.

Muut rauhoitusajat:

– 16-17.09.2023 Lohiajot, rauhoitetaan kokeisiin luovutettavien alueiden osalta.

– 04.11.2023 pidetään Pyhäinpäivähaukut yhdessä Tornion alueen seurojen kanssa, rauhoitetaan kokonaan.

– 05.11.2023 Lay:n mestaruusajot, rauhoitetaan kilpailuun luovutettavien maiden osalta.

– 01.12.2023 Rotujärjestöjen ystävyysottelu Torniossa, rauhoitetaan kilpailuun luovutettavien maiden osalta.

Saaliskiintiöt:

Kyyhky, vesilintu: Ei rajoitusta

Jänis: Ei rajoitusta

Metsäkanalintu: 1 lintu/pv/henkilö, 4 lintua/kausi/henkilö, joista 1 lintua saa olla metso tai koppelo.

Pyytä ei lasketa. Riekko on rauhoitettu.

Metsäkauris: Ei kiintiöitä

Metsäkauriin metsästys: Metsäkauriinmetsästys tapahtuu metsästyslain ja –asetusten

mukaisesti. Ilmoitus saaliista tehdään riistakeskukselle ilmoitusvelvollisuuden mukaan. (lisätietoja

riista.fi). Luotiaseella metsästettäessä on oltava voimassa oleva ammuntakoe,

haulikkometsästyksessä ammuntakoetta ei tarvita.

Muut rajoitukset:

Laidunmaat on rauhoitettu metsästykseltä laidunkauden ajaksi. Niitty- ja

peltoalueilla moottoriajoneuvoilla ajaminen ilman maanomistajan lupaa on ehdottomasti kielletty!!!.

Hylsyjä ei saa jättää maastoon, josta ne voivat kulkeutua rehun mukaan. Alkunkarinlahden

lintutornien ympäristö on rauhoitettu 50 metrin säteellä torneista. Rauhoitusalueilla on pienpetojen pyynti sallittu. Ketjumetsästystä ei suositella. Kaikenlainen metsästys on kielletty 150 metriä lähempänä kesämökkejä ja taloja.

Sorsanmetsästyksessä puustosta tehtyjen ampumasuojien tekeminen vesialueelle on kielletty, pajun leviämisen estämiseksi. Kaikkien lintujen ruokintapaikkojen perustaminen/pitäminen on kielletty, lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi.

Muuta: Jos et ole saanut vuoden 2023 jäsenmaksua tai osoitteesi on muuttunut ota yhteys

rahastonhoitaja pekka.lunki@gmail.com tai puh. 040 419 3850.

Seuraa viranomaisten tiedotusta lintuinfluenssaan liittyen.

Vieraskortit: Vieraskortti maksetaan suoraan seuran tilille FI93 5475 2820 0412 43. Viestikentässä

tulee olla vieraskortin haltijan nimi, metsästyspäivä ja metsästettävä laji, jota vieraskortti koskee.

Laskusta tulee ottaa kopio metsään mukaan (Sorsajahdin aloituspäivä 60 €, seuraavat 20 €/pv, kausi 100 €)

sekä pienriistanpyyntiin (20 €/pv). Metsäkanalinnuille ei myönnetä vieraslupia, paitsi metsästysseuran jäsenen kanssa samassa taloudessa asuville. Saalis menee tällöin isännän kiintiöstä.

HUOM! Varmista tarvittaessa, että metsästät oikealla alueella.

Turvallista metsästyskautta

Tornionseudun Metsästysseura ry:n hallitus